Så blir du webbyråns favorit

Många undersökningar har gjorts utifrån kundens perspektiv. Vilken webbyrå är bäst? Hur ska en webbyrå ta tillvara på kundens önskemål?

Men om man vänder på det hela kan det vara intressant att kolla hur en bra kund ska vara. Ibland blir omdömet om webbyrån felaktigt eftersom kund och leverantör inte förstår varandra och pratar samma språk. Genom att arbeta tillsammans som ett team kan kund och leverantör lättare förstå varandra. Ett bra samarbete gör att leverantören blir en bra webbyrå och att kunden blir webbyråns favorit.

En bra kund förstår att projektet tar tid och kostar pengar. För att minska ner tiden och göra projektet billigare behöver rätt personer från kundens företag vara delaktiga från början.

En sämre kund tar för givet att webbyrån har förstått allt och har bilden klar från första början. Kunden tar också för givet att webbyrån är insatt i kundens interna processer.