En psykolog online kan hjälpa dig

Vad får ni för bild i huvudet när ni tänker på ”psykolog online”? De flesta av tänker säkert på någon som sitter framför en dator och skriver varje ord för hand, medan terapeuten eller vad denne är sitter någon helt annanstans och svara tillbaka på samma sätt. Jämte sig har psykologen ett anteckningsblock, penna och en kopp nybryggd kaffe. I anteckningarna skriver terapeuten ner allt som denne kan läsa mellan raderna.

Detta var kanske sant för 10-15 år sedan, men en psykolog online idag är ett helt annorlunda möte mellan patient och experthjälp. Numera kan båda parterna titta på varandra genom en webbkamera på eller kopplad till datorn. Genom mikrofon i datorn kan båda prata med varandra utan några problem.

Efter nästan två decennier med undersökningar har det framkommit att metoden där patient sitter och pratar med terapeuten via datorn är en effektiv metod. Att prata med en psykolog online har med andra ord visat sig vara lika effektiv eller effektivare än att prata ansikte med ansikte om sina problem.
Träffar via internet mellan patient och experthjälp i så kallad kognitiv beteendeterapi är numera rutin på alla psykologimottagningar i Sverige.

Psykolog online accepteras av myndigheter

Att samtal mellan patient och experthjälp behöver ske ansikte mot ansikte är något som Socialstyrelsen bedömer inte är nödvändigt, det är därför som de i sina riktlinjer inte specificerar att behandlingen ska ske i ett fysiskt rum. Enligt forskare inom kognitiv beteendeterapi via internet bör vikten av möten ansikte mot ansikte anses vara överdrivna. Forskarna anser till och med att en robot skulle kunna ta över onlinearbetet.

Att en robot eller AI (artificell intelligens) skulle kunna agera experthjälp har faktiskt redan testats. Joseph Weizenbaum, tysk-amerikansk datorforskare som på 1960-talet skapade ett datorprogram som kunde hjälpa människor som hade mentala problem. Datorprogrammet som han döpte till Eliza var en slags dåtida chattfunktion, som svarade när någon skrev.

Eliza skulle kunna ses som en föregångare till dagens internetterapi, där skillnaden endast är att det på andra sidan skärmen inte sitter en annan människa. Att en människa finns bakom skärmen är något som i Sverige anses viktigt, experthjälpen måste klara av att hantera olika roller. Roller som både läkare, lyssnare och coach. Lyssnaren låter patienten prata av sig, läkaren ställer diagnoser och kommer med konkreta förslag på förbättringar. Coachen har som uppgift att stötta patienten när denne behöver det.

Terapi online viktigt

I undersökningar som har gjorts framkom det att terapi online fyller en viktig roll. Om patienten till exempel bor långt ifrån närmaste psykologimottagning, kan internetterapi vara patientens enda sätt att komma i kontakt med professionell hjälp. En terapeut som finns tillgänglig under alla dygnets timmar är även det ett stort plus för internetterapi.

Terapi online har fått en del kritik mot sig, en av dessa kritiker är att behandlingssättet anses vara för snällt. Med för snällt menar kritiker att kognitiv beteendeterapi kräver att patienterna till viss del pushas framåt i behandlingen, denna push anses inte lika effektiv i terapi online. Denna kritik anser forskare vara nonsens, de menar att terapi online istället gör det lättare fysiskt och mentalt för folk i nöd att söka hjälp. Det kan handla om människor med social fobi, eller någon annan mental sjukdom som gör att de inte vågar söka hjälp för sina problem.

Om ni har eller känner någon som lider av psykiska besvär, vänta inte och ta kontakt med en terapeut. Vare sig det gäller ångest, potensproblem, depression, eller någon annan mental åkomma. Ta kontakt idag!