Kassasystem butik helt ok enligt Google

När man börjar skriva SEO är det viktigt att se efter vad kunder har för innehåll på sina sidor, om kunder till exempel har en sida där ordet Ansiktsbehandling förekommer i rubrik (H1), underrubrik (H2), kan det vara en bra idé att se till att ordet också finns med i title för sidan. Att ha ett ord i title, H1 och H2 visar att ordet har stor relevans för denna sidan, det gör att Google rankar denna sida bättre än sidor som bara nämner ordet i brödtexten. Givetvis är det viktigt att även nämna ordet i brödtexten också, undvik dock att spamma ordet, det ser Google ner på. Tänk att ni för en konversation med en annan människa, hur många gånger skulle ni kunna nämna ordet innan personen i fråga tröttnar?

Endast en viss procent av texten ska bestå av specifika nyckelord, gränsen går vid 2,5% av texten. Mer än det och nyckelorden anses spammiga.
För att tydliggöra hur mycket (eller lite) 2,5% är så kan vi ta en text på exakt 300 ord. På dessa 300 ord är 7 ord lika med 2,5 procent. Om texten är längre (bör inte vara färre ord än 300 ord) krävs det fler förekomster av nyckelorden för att de ska nå upp till 2,5 procent. För att få sagt det man vill få sagt utan att överanvända nyckelord bör synonymer användas.

Andra saker att tänka på när man gör SEO arbete är att människor sällan googlar grammatiskt korrekt. Att då ta bort prepositionsord som ”för” i sökord som kassasystem butik är helt ok. Om sökvolymen på sökord innehållande prepositionsord är högt, kan det vara bra att ha med något sådant ord, men man behöver inte duplicera sökordslistan för att få med alla sökord med och utan prepositionsord.

Nu har vi kort benämnt vad man bör tänka på när man arbetar med kunders webb och SEO, välkommen tillbaka på nästa besök.